Laqgha Annwali Generali

By October 22, 2018Latest news

DATA: il-Hadd, 11 ta’ Novembru 2018

ĦIN:    10:00

POST: Marsaxlokk Aquatic Sports Club (Pitch)

 

Emendi għall-istatut jintlaqgħu għand is-Segretarja, fl-indirizz: 1, St. Mary Court, Wesgha Dun Guzepp Caruana, Marsaxlokk, sa mhux aktar tard mill- 1 ta’ Novembru 2018.

 

Il-membri u x-Xlukkajri kollha huma mħeġġa biex jattendu.

Leave a Reply